Move Amsterdam (Pon).

De Club voor Pon: strategie: Lucas Stalman.

Amsterdam  heeft een nieuwe hotspot naast het Olympisch Stadion: Move the City. Het is een interactieve experience voor jong en oud. Waar je ontdekt hoe de vervoersmiddelen  van de toekomst eruit zien, waar je je kennis vergroot over mobiliteit in en om de stad. Prototypes en interactieve games verruimen je blik op mobiliteit. Want mobiliteit is meer dan auto’s en fietsen. De Club was vanaf het eerste moment betrokken en verantwoordelijk voor de strategie (doelgroep segmentatie / persona’s, customer journey / selectie middelen en boodschap per middel).